Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 i 18g Pustak keramzytobetonowy

Bloczek akustyczny Leca® BLOK 18 wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.
Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu
  • Dobre właściwości termoizolacyjne
  • Dobre właściwości termoregulacyjne
  • Dobra izolacja akustyczna
  • Stabilny wymiarowo
  • Odporny na mróz
  • Odporny na wilgoć
  • Wysoka odporność ogniowa
  • Odporny biologicznie: uniemożliwia rozwój pleśni, grzybów i mikroorganizmów
  • Łatwa obróbka mechaniczna
  • Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wykonanie ścian

Bloczek Leca® BLOK 18 należy murować stosując murarskie zaprawy cementowe i cem-wap.
Murowanie ścian na pełną spoinę poziomą i pionową.
Przed wykonaniem pionowej izolacji muru poniżej poziomu terenu zgodnie ze sztuką budowlaną należy każdą ścianę wyrównać cienką warstwą tynku cementowego.
Zalecenie to dotyczy również ścian Bloczków Termo Leca® BLOK 18.
Ściany wewnątrz muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cementowym lub cem-wap.

Transport i magazynowanie

Bloczki składowane są na paletach (ilości pustaków na palecie są różne w zależności od zakładu produkcyjnego).
Zabezpieczenie folią od góry pustaków na palecie pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia.
Palety można składować pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów i maksymalnie do dwóch palet na placach budowy.
Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie.
Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących bloczków w trakcie rozładunku.

Parametry techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,477 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie 9,5 MPa
Izolacyjność akustyczna 58 dB (-1;-5) (ściana obustronnie otynkowana)
Reakcja na ogień Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Odporność ogniowa REI 240 (ściana obustronnie otynkowana)
Wymiary: szerokość: 180 mm długość: 380 mm wysokość 240 mm
Masa bloczka 22 – 24 kg
Ilość sztuk na 1 palecie 60 szt.
Zużycie 11 szt/m 2

Sprawdź podobne produkty

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 i 18g Pustak keramzytobetonowy