Pustak Leca® BLOK 24 Pustak keramzytobetonowy

Pustak Leca® BLOK wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.
Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu
 • Dobre właściwości termoizolacyjne
 • Dobre właściwości termoregulacyjne
 • Dobrą izolacyjność akustyczną
 • Stabilne wymiary
 • Dobrą odporność na mróz
 • Odporność na wilgoć
 • Wysoką ognioodporność
 • Odporność biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni
  Ponadto jest:
 • Łatwy w obróbce mechanicznej i ręcznej
 • Łatwy w łączeniu na pióro-wpust
 • Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wykonanie ścian

Pustaki Leca® BLOK 24 należy murować na pełną spoinę poziomą przy użyciu zaprawy murarskiej cem-wap.
Wymagana grubość spoiny to 10 mm.
Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust.
System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej.
Wieloletnie doświadczenie w budownictwie wskazuje na celowość zastosowania zbrojenia z siatki prętów ø 2 do ø 4 w spoinach poziomych szczególnie pod otworami okiennymi przy budowie domów nie podpiwniczonych.
Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych.
Zbrojenie to nie jest uwzględniane przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru.
Najczęściej stanowi zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku.
Zbrojenie w spoinach można zastąpić wieńcem w kształtce U jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej.
Ściany muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cem- wap.
Wewnątrz ściany można tynkować tynkiem gipsowym.
Możliwe jest również pozostawienie ścian wewnętrznych bez tynku, wówczas należy ściany te pomalować farbami zmywalnymi a porowata struktura pustaka staje się elementem plastycznego wykończenia wnętrza.
W przypadku wykonywania lekkich ociepleń murów tynk pod warstwę izolacyjną nie jest konieczny.

Transport i magazynowanie

Bloczki składowane są na paletach (ilości pustaków na palecie są różne w zależności od zakładu produkcyjnego).
Zabezpieczenie folią od góry pustaków na palecie pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia.
Palety można składować pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów i maksymalnie do dwóch palet na placach budowy.
Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie.
Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących bloczków w trakcie rozładunku.

Parametry techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,191 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa
Izolacyjność akustyczna 48 dB (-1;-3)
Reakcja na ogień Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Odporność ogniowa REI 240 (ściana obustronnie otynkowana)
Wymiary: szerokość: 238 mm długość: 500 mm wysokość 238 mm
Masa 17,5 – 19,5 kg
Ilość sztuk na 1 palecie 60 lub 48 szt.
Zużycie 8 szt/m 2

Sprawdź podobne produkty

Pustak Leca® BLOK 24 Pustak keramzytobetonowy