Pustak Leca® BLOK 12 Pustak keramzytobetonowy

Pustak Leca® BLOK wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.
Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu
  • Dobre właściwości termoizolacyjne
  • Dobre właściwości termoregulacyjne
  • Bardzo dobra izolacja akustyczna
  • Stabilny wymiarowo
  • Odporny na mróz
  • Odporny na wilgoć
  • Wysoka odporność ogniowa
  • Odporny biologicznie: uniemożliwia rozwój pleśni, grzybów i mikroorganizmów
  • Łatwa obróbka mechaniczna
  • Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wykonanie ścian

Pustaki Leca® BLOK 12 należy łączyć na zaprawę cem.-wap.
Wymagana grubość spoiny to 10 mm.
Ściany należy murować w sposób tradycyjny na pełną spoinę pionową i poziomą.
Osłonowa warstwa ściany warstwowej powinna być kotwiona do warstwy konstrukcyjnej kotwami o średnicy 4 mm.
Kotwy powinny być rozmieszczane równomiernie i przemiennie na całej długości ściany w co drugiej warstwie pustaków, a odległość pozioma pomiędzy kotwami powinna wynosić 500 mm, co odpowiada liczbie ok. 5 kotew na 1 m 2 powierzchni bocznej ściany.
W przypadku łączenia ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi należy stosować łączniki metalowe lub strzępia w połączeniach murarskich.

Transport i magazynowanie

Bloczki składowane są na paletach (ilości pustaków na palecie są różne w zależności od zakładu produkcyjnego).
Zabezpieczenie folią od góry pustaków na palecie pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia.
Palety można składować pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów i maksymalnie do dwóch palet na placach budowy.
Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie. Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących bloczków w trakcie rozładunku.

Parametry techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,233 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie 2,5 MPa
Izolacyjność akustyczna 47 dB (-1;-3)
Reakcja na ogień Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Odporność ogniowa REI 240 (ściana obustronnie otynkowana)
Wymiary: szerokość: 120 mm długość: 500 mm wysokość 240 mm
Masa 9 – 10 kg
Ilość sztuk na 1 palecie 120 lub 80 szt.
Zużycie 8 szt/m 2

Sprawdź podobne produkty

Pustak Leca® BLOK 12 Pustak keramzytobetonowy