Stropy Filigran

Stropy Filigran składają się z prefabrykowanych płyt żelbetowych, dodatkowego zbrojenia układanego przez wykonawcę na budowie oraz wylewanego betonu, zwanego nad betonem.

Cechy wyrobu
  • Dowolna geometria płyt
  • Brak efektu klawiszowania płyt
  • Niewielka wysokość konstrukcyjna
  • Dobra izolacja akustyczna
  • Prosty i krótki czas montażu
  • Nie wymaga tynkowania
Wykonanie stropu

Na budowę dostarczane są niemal gotowe elementy, które posiadają zbrojenie dolne.
Do zadań wykonawcy pozostaje wykonanie zbrojenia górnego, zbrojenia na stykach płyt oraz wylanie warstwy nadbetonu wg. dokumentacji.
Montaż płyt wymaga rozstawienia podpór, które można zdemontować po dwóch tygodniach od wylania warstwy nadbetonowej.
Do prac wykończeniowych wskazane jest użycie gipsu szpachlowego dobrej jakości.
Miejsca gdzie występują styki płyt należy wzmocnić taśmą z włókna szklanego lub gipsem z włóknami szklanymi.
Szczegółowy opis w „Instrukcji montażu”.

Transport i magazynowanie

– Transport płyt stropowych powinien przebiegać wyłącznie w pozycji poziomej.
– Podnoszenie prefabrykatów za pomocą zawiesi linowych lub trawersowych.
– Płyty należy podwieszać w węzłach pasa górnego kratownic w odległości od krańców płyty równej 1/5 jej rozpiętości, w przypadku nie spełnienia tego warunku istnieje ryzyko złamania płyty w połowie długości.
– Dopuszczalne pochylenie linii zawiesia – 90 O 60 O.
– Warunkowo dopuszczone pochylenie linii zawiesia – 45 O. (decyzję podejmuje kierownik budowy)
– Niedopuszczalne pochylenie lin zawiesia mniej niż 45 O – przy 30 O istnieje duże prawdopodobieństwo zniszczenia płyty (wyrwanie krzyżulców kratownicy).
– Zaczepienie haków zawiesia transportowego możliwe jest tylko w węźle górnym kratownicy.

Parametry techniczne
Rozpiętość stropu wg dokumentacji
Maksymalna rozpiętość poszczególnych płyt filigran 10,50 mb
Szerokość maksymalna 2,48 mb
Grubość płyty: 5 – 7 cm
Grubość konstrukcyjna płyty: 16 – 30 cm
Obciążenie użytkowe: 1,5 – 10 kN
Grubość warstwy nadbetonu według projektu
Klasa betonu prefabrykatu minimum C25/30, wg dokumentacji projektowej
Beton układany na budowie wg dokumentacji projektowej
Wytrzymałość stali na rozciąganie w płycie 550 N/mm 2
Granica plastyczności stali w płycie 500 N/mm 2
Odporność ogniowa wg dokumentacji

Stropy Filigran