Pustak Leca® BLOK 36,5 Pustak keramzytobetonowy

Pustak Leca® BLOK wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK.
Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu
 • Dobre właściwości termoizolacyjne
 • Dobre właściwości termoregulacyjne
 • Dobrą izolacyjność akustyczną
 • Stabilne wymiary
 • Dobrą odporność na mróz
 • Odporność na wilgoć
 • Wysoką ognioodporność
 • Odporność biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni
  Ponadto jest:
 • Łatwy w obróbce mechanicznej i ręcznej
 • Łatwy w łączeniu na pióro-wpust
 • Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wykonanie ścian

Przy wykonywaniu ścian jednowarstwowych pustaki Leca® BLOK 36,5 należy murować na zaprawie ciepłochronnej stosując pełną spoinę poziomą.
Najlepiej zastosować zaprawę na bazie keramzytu, która ma gęstość zbliżoną do gęstości keramzytobetonu w pustaku wg receptury podanej na stronie www.optirocblok.pl.
Dopuszcza się możliwość stosowania również innych zapraw ciepłochronnych.
Wymagana grubość spoiny to 10 mm.
W przypadku wznoszenia ścian innych niż jednowarstwowe ściany zewnętrzne możliwe jest stosowanie zapraw cem-wap.
Pustaki mają ukształtowane pióro i wpust. System ten pozwala na murowanie ścian bez spoiny pionowej.
Wieloletnie doświadczenie w budownictwie wskazuje na celowość zastosowania zbrojenia z siatki prętów ø 2 do ø 3,6 w spoinach poziomych szczególnie pod otworami okiennymi przy budowie domów nie podpiwniczonych.
Zbrojenie to przeciwdziała pojawianiu się zarysowań murów powstających najczęściej na skutek nierównomiernego osiadania ław fundamentowych.
Zbrojenia tego nie uwzględnia się przy określaniu nośności konstrukcyjnej muru.
Najczęściej stanowi ono zabezpieczenie przed błędami wykonawczymi powstałymi na etapie wykonawstwa fundamentów budynku.
Zbrojenie w spoinach można zastąpić wieńcem w kształtce U jako ostatniej warstwy ściany fundamentowej.
Ściany muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cem-wap.
Wewnątrz ściany można tynkować również tynkiem gipsowym.
Możliwe jest także pozostawienie wewnętrznych ścian bez tynku, wówczas należy ściany te pomalować farbami zmywalnymi a porowata struktura pustaka staje się elementem plastycznego wykończenia wnętrza.
W przypadku ściany jednowarstwowej bez tynku pogarszają się parametry izolacyjności akustycznej i termicznej.

Transport i magazynowanie

Bloczki składowane są na paletach (ilości pustaków na palecie są różne w zależności od zakładu produkcyjnego).
Zabezpieczenie folią od góry pustaków na palecie pozwala na ich transport i składowanie bez zadaszenia.
Palety można składować pionowo do trzech palet z bloczkami w warunkach magazynów i składów i maksymalnie do dwóch palet na placach budowy.
Transport palet z bloczkami jedynie w jednej warstwie.
Zalecany rozładunek wózkami widłowymi i dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących bloczków w trakcie rozładunku.

Parametry techniczne
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,115 W/mK
Wytrzymałość na ściskanie 2,0 MPa
Izolacyjność akustyczna 47 dB (-1;-3)
Reakcja na ogień Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Odporność ogniowa REI 240 (ściana obustronnie otynkowana)
Wymiary: szerokość: 238 mm długość: 500 mm wysokość 238 mm
Masa 13,5 – 14,5 kg
Ilość sztuk na 1 palecie 60 szt.
Zużycie 16 szt/m 2

Sprawdź podobne produkty

Pustak Leca® BLOK 36,5 Pustak keramzytobetonowy