Pustaki wentylacyjne W3

Pustaki wentylacyjne wykonane z mieszanki Leca® keramzytu frakcji 0 – 4 mm, 4 – 10 mm i cementu, przeznaczone są do wykonywania pionów wentylacji grawitacyjnej w systemie budowania Optiroc Blok.
Wyroby spełniają wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu
 • Dobre właściwości termoizolacyjne
 • Dobrą izolacyjność akustyczną
 • Stabilne wymiary
 • Dobrą odporność na mróz
 • Odporność na wilgoć
 • Wysoką ognioodporność
 • Odporność biologiczną: uniemożliwiającą rozwój grzybów i pleśni
  Ponadto jest:
 • Łatwy w obróbce mechanicznej i ręcznej
 • Przyjazny dla środowiska naturalnego
Wykonanie pionu wentylacyjnego

Piony wentylacyjne z pustaków keramzytobetonowych powinny być murowane w ścianach lub jako piony przyległe do ścian.
Pustaki wentylacyjne murować należy w fundamencie lub wzmocnionym stropie na zaprawie cementowej o grubości spoiny 10 – 14 mm. Piony przy ścianach należy łączyć ze ścianą w co drugiej warstwie kotwami z pręta ø 5,5 lub metalowymi łącznikami (jak do ścian działowych).
W trakcie murowania po ułożeniu każdej warstwy należy dokładnie wyrównywać i oczyszczać wewnętrzną spoinę.
W pomieszczeniach piony wentylacyjne należy od zewnątrz otynkować tynkiem cementowo-wapiennym.
Obudowy gipsowo-kartonowe na rusztach można wykonywać dopiero po wstępnym otynkowaniu pionu.
Powyżej dachu piony wentylacyjne powinny być obmurowane cegłą a przy niewielkich wysokościach przewodów ponad dachem, możliwe jest osiatkowanie przewodów siatką Rabitza (2x) i wykonanie tynku cementowego o grubości 2 – 3 cm.
Piony wentylacyjne od góry należy zabezpieczać daszkami (wyloty w poziomie).

Uwagi dodatkowe

Pustaki wentylacyjne przeznaczone są do wykonywania wentylacji grawitacyjnej.
Nie mogą być stosowane jako przewody dymowe czy spalinowe.
Nie należy ich również stosować jako przewody wentylacyjne z pomieszczeń w których mogą wytwarzać się szkodliwe gazy, opary itp.

Transport i magazynowanie

Kształtki składowane są na paletach. Palety składować maksymalnie w dwóch warstwach.
Transport palet z kształtkami jedynie w jednej warstwie.
Zalecany rozładunek wózkami widłowymi lub dźwigiem przy użyciu zawiesi nie niszczących pustaków w trakcie rozładunku.
Pustaki wentylacyjne W1 – W4 do wentylacji grawitacyjnej.
Różnorodność wymiarowa pustaków wentylacyjnych daje możliwość tworzenia kompletu z systemami PLEWA.
Zachowanie jednolitego obrysu komina i wentylacji zwiększa walory estetyczne oraz ułatwia wykonanie.

Parametry techniczne
Reakcja na ogień Euroklasa A1 (materiał niepalny)
Wymiary: szerokość: 49 cm długość: 25 cm wysokość 24 cm
Przekrój 1 przewodu wentylacji 11 x 17 cm
Masa elementu 18 kg
Ilość sztuk na 1 palecie 56 szt.
Zużycie 4 szt./mb przewodu

Sprawdź podobne produkty

Pustaki wentylacyjne W3