Nadproża L19

Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach.
Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz dachu.

Opis wyrobu

Nadproża są elementem konstrukcyjnym umożliwiającym wykonanie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach.
Ich zadaniem jest przenoszenie ciężaru stropów i ścian wyższych kondygnacji oraz dachu.

Wykonanie Nadproża

Nadproża z belek L-19 montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian.
Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10 – 15cm).
Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego.
Belki układa się na zaprawie cementowej.
Po ułożeniu belek należy w nadprożu od strony zewnętrznej muru ułożyć ocieplenie ze styropianu oraz jeśli to konieczne ułożyć dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem.
Następnie wypełnia się wewnętrzną część nadproża betonem B25.
Oblicowanie wewnętrznej strony nadproża wraz z ociepleniem wykonuje się po wykonaniu wieńca i ułożeniu stropu.
Przed przystąpieniem do układania stropu skrajną wewnętrzną belkę L-19 obciążoną bezpośrednio stropem, należy podstemplować.
Belki nadprożowe dla otworów w ścianach wewnętrznych nie wymagają dodatkowych podpór montażowych.

Transport i magazynowanie

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Parametry techniczne
Cecha 1 Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Cecha 2 Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Cecha 3 Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Sprawdź podobne produkty

Nadproża L19