Kształtka Wieńcowa Wewnętrzna

Elementy wykonane z lekkiego betonu keramzytowego służące do wykonywania wieńców w stropach TERIVA, pozostałych stropach gęstożebrowych oraz stropach z płyt kanałowych.
Ich główną zaletą jest całkowite wyeliminowanie konieczności deskowania oraz ryglowania belek stropowych w celu wykonania wieńca opuszczonego.

Cechy wyrobu

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Wykonanie

Elementy szalunkowe należy murować na zaprawie cementowo wapiennej, ciepłochronnej lub klejowej.
Po ułożeniu kształtek można przystąpić do ułożenia zbrojenia wieńca, belek stropowych oraz pustaków.
Po sprawdzeniu poprawności wykonania wszystkich czynności można przystąpić do zalewania stropu betonem monolitycznym.

Transport i magazynowanie

Lorem Ipsum
Lorem Ipsum

Parametry techniczne
Rozmiar Wszystkie typy stropów – 7/24/33 cm
Cecha 2 Lorem Ipsum
Cecha 3 Lorem Ipsum

Kształtka Wieńcowa Wewnętrzna