Bloczek Leca BLOK akustyczny 24/20


Kategoria: System Leca BLOK

Opis wyrobu

Bloczek akustyczny Leca® BLOK wykonany z mieszanki Keramzytu Leca® frakcji 0 – 10 mm, piasku i cementu, przeznaczony jest do wznoszenia ścian w systemie budowania Leca® BLOK. Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska.

Cechy wyrobu:

• Dobre właściwości termoizolacyjne
• Dobre właściwości termoregulacyjne
• Bardzo dobra izolacja akustyczna
• Stabilny wymiarowo
• Odporny na mróz
• Odporny na wilgoć
• Wysoka odporność ogniowa
• Odporny biologicznie: uniemożliwia rozwój pleśni, grzybów i mikroorganizmów
• Łatwa obróbka mechaniczna
• Przyjazny dla środowiska naturalnego

Zastosowania

Bloczek Leca® BLOK akustyczny 24/20 można stosować jako element konstrukcyjny i izolacji akustycznej w:

• Budownictwie wielo i jednorodzinnym
• Budownictwie użyteczności publicznej
• Budownictwie innych obiektów m.in. garażach, budynkach inwentarskich, itp.
Jako:
• Ściany wewnętrzne o wysokiej izolacyjnośći akustycznej (konstrukcyjne
i działowe)
• Ściany zewnętrzne konstrukcyjne

Zapytaj o produkt
Zapytaj o produkt