STROPY

Filigran

Stropy żelbetowe FILIGRAN są stropami składającymi się z elementów prefabrykowanych:

  • płyt stropowych
  • zbrojenia dodatkowego montowanego na budowie
  • betonu układanego na budowie

Stropy FILIGRAN mogą być stosowane w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Projektowanie stropów odbywa się indywidualnie dla każdego obiektu budowlanego.

Prefabrykowane płyty stropowe mogą być projektowane o dowolnym kształcie w płaszczyźnie poziomej. Również dowolnie przyjmuje się wymiary płyt prefabrykowanych, jednak ze względu na transport przyjmuje się:

  • długość: 2,4 – 7,8 m
  • szerokość: 0,6 – 2,5 m

Zalety:

  • skrócenie czasu wykonywania stropu na budowie
  • eliminacja deskowania, warstwę betonu układa się na płytach prefabrykowanych, które będąc elementem konstrukcji są jednocześnie deskowaniem traconym
  • nieskomplikowany montaż
  • ograniczenie ilości prac wykończeniowych: powierzchnia płyt od strony sufitu jest bardzo gładka
  • dowolny kształt stropu
csm_Einstiegsbild_Referenz_Uciechowski_2018_13964b8546
csm_Produktbild_Referenz_Uciechowski_2018_2_dee547a23d
csm_Produktbild_Referenz_Uciechowski_2018_1_1daef58c01